Privacy

Nieuwe Maas advocatenkantoor waarborgt de privacy van gebruikers van haar website. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens verstrekt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Nieuwe Maas advocatenkantoor gebruikt uw gegevens enkel voor de uitvoering van haar dienstverlening en uw opdracht.