Naamloos

Personen- en familierecht

Het personen en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding. Onderdelen van het familierecht zijn onder andere:

– Echtscheiding;

– Beëindiging van een samenwoning;

– Alimentatie;

– Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen

– Erkenning en ontkenning vaderschap

– Adoptie

– Naamswijziging;

– Ouderlijk gezag;

– Vervangende toestemming paspoort.

Jeugdrecht

In het jeugdrecht staat de positie van de minderjarige centraal. Met civiel jeugdrecht heb je te maken met ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en adoptie. Naast advocaat treed ik ook vaak op als bijzondere curator in afstammingszaken. Ik treed dan ook voor de minderjarige op.

Het jeugdstrafrecht ziet toe op minderjarigen (het jeugdstrafrecht geldt voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar) die iets strafbaars hebben gedaan.

Strafrecht

Het strafrecht wordt toegepast vanaf het moment dat iemand wordt verdacht. U heeft als verdachte altijd recht op bijstand van een strafrechtadvocaat.